dostępna www

O dostępności przystępnie piszą w ALENTO:

Czym jest WCAG 2.0?
WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) jest zbiorem dokumentów, który zawiera wytyczne na temat tworzenia stron internetowych – tak, żeby były dostępne dla wszystkich użytkowników. Wskazówki te oparte są na czterech głównych zasadach: percepcji, funkcjonalności, zrozumiałości i rzetelności. Każda z nich jest opisana w bardzo szczegółowy sposób.

dalej przeczytacie tutaj:

Strona internetowa bez barier, czyli zgodna z WCAG

Reklamy