Dni Dizajnu + ważna konferencja

Uwaga, w ramach II Dni Dizajnu w Stalowej Woli (27-28.09.2014), Muzeum Regionalne przygotowało nie tylko masę wspaniałych wystaw i innych atrakcji. Ważnym punktem jest konferencja, a zwłaszcza jej część (niedziela 28.09. od 16.00) pod nazwą PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA, MIASTO DOSTĘPNE. Na konferencji wystąpią architekci, projektanci, ale przede wszystkim osoby niepełnosprawne, które opowiedzą o realnych barierach, z którymi muszą zmagać się na ca dzień.
Wszystko o konferencji oraz Dniach Dizajnu znajdziecie tutaj: http://www.dnidizajnu.pl/pl/2014/konferencja/program

Warto także zwrócić uwagę na wystawę „Niewidzialne bariery”. Jak czytamy: To interaktywna podróż do niewidzialnego świata, tak by każdy zwiedzający mógł sprawdzić jak radzić sobie w codziennych sytuacjach, w przestrzeni publicznej bez pomocy wzroku, używając jedynie innych zmysłów – słuchu, węchu, równowagi. W nowej sytuacji zwiedzający może poznać nie tylko trudności z jakimi spotykają się niewidomi wychodząc poza miejsce zamieszkania. Wystawa opracowana i przygotowana przez osoby niewidome i słabowidzące zaprezentuje fragmenty rzeczywistych obiektów „przeniesionych” z miejskiej przestrzeni i umieszczonych w wyciemnionym wnętrzu.
http://www.dnidizajnu.pl/pl/2014/program/wystawy/niewidzialne-bariery

Zapraszamy!
zaproszenie DDSW

A tutaj szczegółowy harmonogram do pobrania: program DDSW

KONFERENCJA_zaproszenie

Reklamy

Koalicja

Kolejny etap projektu – spotkanie Koalicyjne dyrektorów muzeów z województwa podkarpackiego i z obwodu lwowskiego – za nami. Koalicja została zawiązania w celu połączenia działań muzeów polskich i ukraińskich na rzecz podnoszenia standardu obsługi osób niepełnosprawnych, promowania likwidacji barier edukacyjnych i architektonicznych w dostępie do kultury oraz popularyzowania dobrych praktyk między muzeami. Nie zabrakło omówienia rezultatów projektu „Muzea bez barier” oraz wybranych zmian, które wdrożyło Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.
http://www.muzeum.stalowawola.pl/pl/muzeum/aktualnosci/item/1210-mi%C4%99dzynarodowe-spotkanie-dyrektor%C3%B3w
koalicja
A już 9 października zapraszamy na Konferencję, która odbędzie się w Pałacu Potockich we Lwowie. Szczegółowy program wkrótce.