Ostatnie warsztaty

Warsztaty dla osób niewidomych i słabowidzących odbyły się w pierwszym tygodniu listopada.

Pierwszy warsztat „Głosy zdjęte z form” odbył się przy wystawie plenerowej „Galeria przez dotyk”.
Uczestnicy oglądali rzeźby za pomocą dotyku, dyskutując o różnych sposobach interpretacji wybranej rzeźby. Przewodnik za pomocą metody audiodeskrypcji udzielał dodatkowych informacji o obiekcie.
Kolejnym krokiem było skupienie się tylko na jednym detalu. Opowieść o „zobaczonej” rzeźbie została zapisana na ścieżce dźwiękowej i „zamrożona” za pomocą form ulepionych z gliny. Następnie uczestnicy
próbowali się wcielić się w rolę wybranej rzeźby, przyjmując jej „punkt widzenia.” Narracja również została zapisana na ścieżce dźwiękowej i zobrazowana w glinie. Po zakończonych warsztatach ścieżki dźwiękowe mogą być umieszczone na portalu.

Drugi warsztat: Pomiędzy światami… był realizowany na wystawie „Z dziejów regionu nadsańskiego”.
Zajęcia poświęcono budowaniu charakterystyki wybranego do analizy eksponatu z gablot z obiektami do dotykania. Było to ćwiczenie na poruszanie się pomiędzy różnymi światami, przeszłością a teraźniejszością, różnorodnymi „punktami widzenia” i różnymi zmysłami: węchu, dotyku, słuchu i smaku.
Uczestnicy w małych grupkach poznali audiodeskrypcyjny opis eksponatów, następnie sami wybrali eksponat do opisu swoich wrażeń zmysłowych i skojarzeń, które zanotował edukator.
Kolejnym etapem była praca uczestników nad wybranym obiektem. Wcielili się oni w muzealników-edukatorów, gdyż mieli za zadanie przygotować nowy tytuł, nazwę, hasło eksponatu – na podstawie skojarzeń. Tak więc każdy zespół stworzył swoje hasło i charakterystykę, dzięki której będzie można dany obiekt powąchać, usłyszeć, dotknąć lub posmakować. Prezentacje zostały nagrane, w celu późniejszego ich odtwarzania przy wybranych eksponatach.

niew

Reklamy