O potrzebie sztuki…

„Człowiek tworzy sztukę. Sztuka równocześnie wyraża i współtworzy człowieka”
(I. Wojnar, Estetyczna samowiedza człowieka, Warszawa 1982)

W pewnym momencie życia człowiek doświadcza głębokiej potrzeby samorealizacji. Często wyraża się to w twórczości lub obcowaniu z szeroko pojętą kulturą. Potrzeba sztuki, kontemplacji, doznań estetycznych, tworzenia, rozwijania własnej kreatywności, choć czasem nieuświadomiona, tkwi w każdym człowieku. Także w tym niewidomym, niesłyszącym, niepełnosprawnym ruchowo, czy psychicznie. Dla tych osób dodatkową barierą w poznawaniu świata jest ich własna ułomność. Umożliwienie pełnego przeżywania sztuki, staje się wartością bezcenną dla osób z ograniczeniami fizycznymi oraz psychicznymi.

Reklamy

Dostajemy odpowiedzi ankiet

Powoli, powoli, bo przecież wakacje trwają w najlepsze – ale spływają do nas odpowiedzi z rozsyłanych ankiet. Zarówno z muzeów polskich jak i ukraińskich. Niebawem, miejmy nadzieję, dowiemy się jak wygląda dostęp osób niepełnosprawnych do placówek kultury, co jest już zrobione, a co trzeba wprowadzić, zmienić.